”Lantella vill bidra till att utveckla ledare som tillsammans med sina medarbetare skapar friska och framgångsrika organisationer.”

Renate Viering
VD Lantella Ledarskap

"Elitidrottare har någon som coachar dem – även om de redan är bäst i världen.”

Det fanns en tid inom idrotten då det var otänkbart att anlita en coach, och sedan kom en tid då det var otänkbart att inte ha en coach. Det är viktigt att nå resultat inom idrott. Detsamma gäller inom företag och organisationer så varför gör inte chefer på samma sätt som elitidrottare?

Fem anledningar till att ha en professionell coach:
1. Coachen hjälper dig att få distans och perspektiv. Som chef och ledare är det lätt att missa skogen för alla träd. En professionell coach ser till att du lyfter blicken och fokuserar på lösningar och strategier som ger resultat.
2. Coachen inspirerar dig till att gå längre och att göra mer. Det du ser som begränsningar och hinder blir definierat och hanterbart. Du får stöd i att utveckla dina olika sidor på ett sätt som gagnar dig, dina medarbetare och din verksamhet.
3. Coachen utmanar dig till en högre själv-medvetenhet. Som chef är det viktigt att du är trygg i dina värderingar och har en hög EQ. Ditt resultat är direkt kopplat till hur du samspelar och kommunicerar med andra.
4. Coachen hjälper dig med din handlingsplan. Du får hjälp att sortera och prioritera, hitta alternativa strategier, hantera hinder och sätta upp delmål för att nå målen.
5. Coachen ger dig kraftfulla verktyg. Du får verktyg för att hantera verksamheten framgångsrikt och för att du själv ska må bra och ha roligt på vägen.

Lantellas coacher är erfarna och professionella. De har ett minimum av tio års erfarenhet av att coacha chefer och grupper, flera års utbildning inom området, gedigen samtalskompetens samt egen erfarenhet från näringslivet.

Kontakta oss gärna för hur vi kan hjälpa dig att hitta ett upplägg – vi finns på plats hela sommaren! Efter att vi kommit överens om upplägg kommer en coachsamordnare att kontakta dig för ett planeringssamtal där också matchningsprocessen kommer att ske inför fortsättningen. Därefter påbörjas första samtalet.

"Tillsammans med några av de bästa ledarskapsutvecklarna Sverige har att erbjuda och topprofiler från näringslivet, skapar vi förutsättningar för utveckling och förändring."

Vi vill utmana utbildningsbranschen och utveckla chefer, ledare och specialister med det som vi under många år i våra ledande roller sett fungera, och på så sätt bidra till att skapa friska och framgångsrika organisationer med ett empatiskt och tydligt ledarskap.
Vårt erbjudande är unikt i flera avseenden:

 • Små grupper – våra program har därför max 8-12 deltagare
 • Kontinuitet – vi ser inte ledarskapsutbildning som en punktinsats på några dagar utan ett återkommande lärande, genom till exempel individuella coachingsamtal
 • Praktisk erfarenhet av ledarskap  – vi har ett omfattande nätverk av profiler från näringsliv och offentlig sektor som deltar aktivt i våra program
 • Förmodligen Sveriges bästa programledare – vi jobbar med ett fåtal utvalda programledare med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla grupper inom ledarskap

 

Om oss

Lantella Ledarskap startades av Renate Viering. Renate har arbetat med chefsutbildning sedan 1997, bland annat som försäljningschef vid Mgruppen och senast som försäljningschef på Stockholm School of Economics IFL Executive Education. Renate har under sina snart 20 år i branschen haft otaliga möten med organisationer och fått en unik kunskap i hur behovet av ledarskap ser ut och hur detta på bästa sätt kan uppfyllas.
Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet av ledarskap och att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Med vår erfarenhet vill vi hjälpa organisationer att nå framgång.

Öppna program

Våra öppna utvecklingsprogram hjälper dig att hantera ledarskapets utmaningar som uppstår i varje skede av din karriär. Varje program ger dig de verktyg och träning som du behöver för att bli den bästa ledare du kan bli. Programmen ger dig möjlighet att nätverka och utvecklas med andra ledare med liknande utmaningar från andra organisationer. I kombination med individuell coaching kommer du snart att märka av resultaten. Unikt för varje programstart är att du får möjlighet att reflektera tillsammans med våra ledarskapsprofiler. I grupper om max 12 deltagare ger vi varje enskild deltagare utmärkta förutsättningar att nå sin fulla potential.
Är ni fler som vill gå ett program hjälper vi er att anpassa programmet utifrån era specifika behov och utmaningar.

International Leadership Program

The International Leadership Program provides managers with the tools and processes needed to meet their organization’s leadership challenges. The program will increase your knowledge and self-awareness and give you relevant perspectives and skills to work effectively as a leader in organizations where different cultures meet. Participant Profile Managers and leaders working in an international environment. Non-Swedish speaking leaders as well as Swedish speaking leaders, working in a cross culture context. You are looking for a program combining management development and cultural differences. All sessions will be held in English. Goal and aim The program will enhance your competence and your ability to lead in an international culture. We give you the tools to inspire, engage and motivate. You will: get a valuable network, understanding of your strengths and how to best take advantage of your employees' potential. receive valuable training upgrade your ability to coach, influence, drive change and develop your personal leadership. be introduced to an instrument which measures the effectiveness and the impact of your leadership style before and after the program.  
Content
 • Assessment of your leadership capacity with feedback from your organization and diagnose areas to improve your leadership skills.
 • Operate as a representative in different dimensions of authority.
 • Value-based leadership: increase your awareness of how culture and your values influence behaviors and results.
 • Communication models to improve your communication skills,
 • Learn to build trust and listen actively to find common ground.
 • Conflict management.
 • Challenging conversations.
 • Coaching as a tool to motivate and energize: helping employees own their jobs and strive for excellence.
 • Feedback techniques for building trust and enhancing personal professional growth.
 • Leading groups to improved interaction and effective performance.
 • Leading change to minimize low performance.
 • Going from claiming working with goals to actually delivering.
 • Plan a roadmap for further development of your leadership.
 • Leadership performance follow up.
All sessions and discussions will be put in an international context One-on-one executive coaching: To anchor your personal learnings and challenge your leadership development, you will receive three coaching sessions with a professional coach.
Short facts Duration:
 • 2 + 2 days divided in to two modules.
 • 3 individual coaching sessions during the program
 • Leadership assessment tool
   
Program Directors Ingrid Rosberg Andersson has an MBA from SSE, a diploma in organisational psychology, a degree in CBT and is an internationally certified coach. Prior she has 15 years of experience as manager and member of management teams in mainly large inter-national organisations. As from 2003 Ingrid has worked with leadership development and education and with professional coaching of individuals and groups. Anders Hedin has a Ph.D. and Assoc. Prof. within the field of cancer research. After his academic career Anders worked as a leader and manager in the pharmaceutical industry. He represented large companies with leadership board positions and global responsibility for 4 years for almost 20 years. The last 15 years Anders is a sought after lecturer and development consultant. Anders has published 7 books in leadership and communication. Anders also carries substantial cultural experience and is frequently lecturing in Europe, USA and Asia. Boka program Jag vill veta mer

Ny som chef

Du är ny i din roll som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap. Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra. Vi ger dig verktyg, ett givande nätverk, förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Programmet ger dig en ökad självinsikt och en större medvetenhet kring din roll som chef och ditt personliga ledarskap. Du får med dig värdefulla verktyg och träning i att bl a coacha, påverka, förändra och utveckla. Målgrupp Du är ny i din chefsroll och har jobbat som mest två år som chef.
Ur innehållet Personligt ledarskap
 • Vad innebär rollen och mandatet som chef
 • Min värdegrund och hur detta påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness och närvaro i mitt ledarskap
 • Hur delegera och hur prioritera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
Team och kommunikation
 • Målformulering och målarbete
 • Kommunikationsmodeller  - för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter
Programmets utformning
 • 2 + 2 dagar internatutbildning dvs inklusive kvällsarbete i Stockholmsområdet
 • Ledarskapskontrakt upprättas tillsammans med närmaste chef före, under och efter för att skapa involvering och kunna mäta effekt
 • Tre individuella coachingsamtal  á 45 minuter per telefon/Skype för att öka dina möjligheter att omsätta kunskaperna i din vardag.
 • Samtalen utgår utifrån din behov och utmaningar och kommer att öka värdet för både dig och organisationen.
 • Gruppstorlek om max 12 deltagare
 

Leda utan att vara chef

Du har en roll som innebär att du förväntas leda, utveckla och stödja andra samt nå mål och skapa resultat utan att ha ett formellt chefsansvar. Programmet ger dig en omfattande utbildning i ledarskap, både när det gäller ditt personliga ledarskap och att motivera och engagera andra och bli en effektiv ledare. Genom de erfarenheter som finns i gruppen i kombination med de modeller och teorier i programmet vill vi skapa en tydlighet i den ofta komplexa roll som det är att leda utan att vara chef. Målgrupp Projektledare, teamledare, arbetsledare, processledare, samordnare eller någon annan form av ledarskap - utan att vara formell chef för gruppen eller teamet.
Personligt ledarskap
 • Vad innebär rollen att leda utan att vara chef
 • Mina värderingar och hur de påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness
 • Delegera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
  Team och kommunikation
 • Kommunikationsmodeller  - för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter.
Programmets utformning
 • 2 + 2 dagar internatutbildning dvs inklusive kvällsarbete i Stockholmsområdet
 • Ledarskapskontrakt upprättas tillsammans med närmaste chef  före, under och efter för att skapa involvering och kunna mäta effekt
 • Tre individuella coachingsamtal  á 45 minuter per telefon/Skype för att öka dina möjligheter att omsätta kunskaperna i din vardag. Samtalen utgår utifrån din behov och utmaningar och kommer att öka värdet för både dig och organisationen.
 • Gruppstorlek om max 12 deltagare

Projektledarprogrammet

Du är ny i din roll som projektledare och vill öka effektiviteten i dina projekt genom både en tydligare struktur och att utveckla ditt ledarskap. Programmet ger dig en bas att stå på för att kunna handskas med ett projekts alla utmaningar. Struktur innebär att både förstå hur ett projekt hanteras utifrån företagets perspektiv men också att kunna omsätta det i praktiken. Hållbart ledarskap innebär förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Det består också av att ta hand om dig själv i rollen som projektledare. Målgrupp Du är ny i din roll och har jobbat som mest två år som projektledare.
Ur innehållet
 • Struktur
 • Projektmodell (roller, beslut, faser och dokument)
 • Målformulering på kort och lång sikt
 • Bryta ned ett mål i aktiviteter (WBS)
 • Estimering av tid och kostnad
 • Tidsplan (GANTT-schema)
 • Budget
 • Riskanalys
 • Hållbart ledarskap
 • Vad innebär rollen och mandatet som projektledare
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Individens påverkan på en grupps utvecklingsprocess
 • Feedback som verktyg
 • Coachande ledarskap
 • Stress och stresshantering
I varje del finns det möjlighet att delta i två träningspass tillsammans med två certifierade personliga tränare.
Programmets utformning
 • 2 + 2 dagar internatutbildning dvs inklusive kvällsarbete i Stockholmsområdet
 • Två individuella coachingsamtal  á 45 minuter per telefon/Skype för att öka dina möjligheter att omsätta kunskaperna i din vardag. Samtalen utgår utifrån din behov och utmaningar och kommer att öka värdet för både dig och organisationen.
 • Gruppstorlek om max 16 deltagare
 

Coachande ledarskap

Vill du att dina medarbetare ska utvecklas, bli mer delaktiga och ta ett större ansvar för verksamhetens resultat, samtidigt som du frigör tid för att arbeta mer strategiskt? Då ska du läsa vidare här. Med ett coachande ledarskap ökar du ditt förtroende som chef vilket är en förutsättning för goda prestationer. Forskning visar på att vi utnyttjar inte ens hälften av potentialen i våra organisationer. Sanningen är att det finns oerhört mycket kunskap och kloka tankar i en organisation som för det mesta inte får komma till uttryck. Ett coachande ledarskap medför att kunskaper sprids, du får lättare att delegera, tydligheten ökar och du vet vad som kommer att ske. Dina medarbetare blir mer motiverade, bidrar till lösningar och presterar bättre. Genomförandet av förändringar och beslut blir snabbare. Du ökar din effektivitet som ledare. På utbildningen kommer du att få ta del av och träna på beprövade teorier, modeller och verktyg som framgångsrika coacher använder sig av dagligen. Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som är chef, ledare, projektledare och specialist och som jobbar med utveckling av individer och grupper och är beroende av andras goda prestationer för att nå resultat.
För att utbildningen ska skapa verklig förändring och ett bestående resultat varvar vi teoripassen med konkreta övningar som är kopplade till din vardag. Följande ingår:
 • grunderna i coaching
 • relationens betydelse i samtalet
 • en tydlig och framgångsrik samtalsstruktur
 • effektiv kommunikation
 • verktyg i coaching
 • effektiva frågor, frågor som skapar verklig förändring
 • lyssnande på olika nivåer
 • motstånd och vilja i coaching
 • feedback
 • mål och att skapa resultat
 • neuroscience och coaching, hur coaching påverkar hjärnan och hur vi använder oss av den kunskapen
 • när coachande ledarskap bör användas och när annat ledarskap bör användas
 • teamcoaching
 • handlingsplan för fortsatt utveckling
Utbildningens utformning Utbildningen pågår under 1 + 1 dagar. Efter den första dagen kommer du att kunna arbeta utifrån det coachande ledarskapet. Vi träffas igen efter några veckor för ännu en dags utbildning där vi jobbar vidare utifrån dina och de andras erfarenheter samt gör en ytterligare fördjupning i coaching. I utbildningen ingår också två chefscoachingar som stöd för din utveckling. Litteratur ingår som skickas ut före utbildningens start. Pris 15 000 SEK. Dagkonferenspaket ingår. Moms tillkommer. Kommande program
 • 25 oktober + 22 november 2016, dagutbildning centralt i Stockholm
 • 9 mars + 4 april 2017, dagutbildning centralt i Stockholm

Anpassade program

Vi hjälper organisationer, grupper och individer att uppnå sina ambitioner. Tillsammans skapar vi utmanande, inspirerande och energigivande utvecklingsprogram med fokus på lärande, beteendeförändringar och organisatorisk utveckling.

Vår del i samarbetet med er ligger i att förstå er utmaning och era behov. Därefter lägger vi vårt engagemang och vår kompetens på att utforma och genomföra program som motsvarar dessa behov. Vi hjälper er att nå resultat, på kort och lång sikt.

Vi arbetar på alla nivåer utifrån era specifika mål och utmaningar.

Exempel på några uppdrag vi kan hjälpa er med:

Grundläggande chefsprogram för nya chefer
Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer
Ledarutvecklingsprogram för mellanchefer
Ledarprogram för projektledare/teamledare
Ledningsgrupputveckling
Traineeprogram
360-graders utvärdering
Organisationskulturer
Feedback
Motivation
Grupputveckling
Förändringsledning
Konflikthantering
Att få chefer att leda och utveckla mot satta mål

Vår pedagogik och metodik

Vi baserar vår metod på forskning och erfarenhet och våra utbildningar och utvecklingsprogram är mer än bara ´kurser´. Processen börjar redan när deltagaren anmäler sig – och slutar inte förrän vi uppnår verkliga resultat. Alltid med en grund i den personliga utvecklingen och med verksamhetens mål i fokus.
Våra program bygger på deltagarnas verklighet och ledarutmaningar. Till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Vi använder oss av kreativa och effektiva utvecklingsformer med bas i den upplevelsebaserade inlärningen. Med vår pedagogik säkerställer vi att ledarprogrammets innehåll skapar förändring i vardagen.
Efter ett program på Lantella Ledarskap får deltagarna med sig nya kunskaper, vidgade perspektiv, praktiska verktyg och ett värdefullt nätverk.

FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
Inför utbildningsinsatsen får deltagaren, tillsammans med sin chef, besvara ett antal frågor som i korthet handlar om deltagarens uppdrag och vilka sidor hen behöver förstärka/utveckla för att nå sina mål och bli tryggare och mer framgångsrik i sin roll som ledare. I förberedelserna ingår också någon form av profilbedömning vilket kan vara en självskattning eller en 360 graders analys – allt beroende på uppdragets mål och syfte. Därutöver får deltagaren material att läsa inför starten. Sammantaget medför detta att deltagaren är mentalt förberedd och medveten om var fokus ska ligga under utbildningen.

UNDER UTBILDNINGEN
Utbildningen sker i små grupper. Vi lägger stor vikt vid dynamiken i gruppen för att skapa en effektiv inlärning och utveckling och för att få maximal utväxling på gruppens kollektiva kunskap.

EFTER UTBILDNINGEN
Forskning visar på att coaching ökar överföringsvärdet av ledarutbildningen från kurssituationen till arbetsplatsen avsevärt. För att säkerställa den investering som görs i programmet ingår tre individuella coachingtillfällen per deltagare. För att kunna använda sig av sina nya lärdomar på arbetsplatsen och våga ta steget till beteendeförändringar får deltagaren uppgifter att utföra på sin arbetsplats. Deltagaren får också sammanställa en individuell utvecklingsplan baserad på de viktigaste lärdomarna och prioriterade områden att förändras inom. Denna handlingsplan delas med närmsta chef och följs sedan upp med ett visst tidsintervall.

Frukostmöten

Engagerad i ledningsgruppsarbetet

Vi belyser ledningsgruppens uppdrag och utveckling. Du kommer även få smakprov på hur
vi arbetar med att coacha ledningsgrupper och vi kommer att visa hur ni kan utveckla er ledningsgrupp. Det är ledningsgruppen som visar vägen, är förebild och ser till att avsedda strategier blir verklighet. Att arbeta med att ta ledningsgruppen till nästa nivå handlar om att tydliggöra ledningsarbetet och utveckla samarbetet inom gruppen så att gruppens fulla potential tas tillvara. När gruppen tar tag i strategiska och verksamhetsnära frågor samtidigt som den återkommande utvecklar arbetssätt, samarbetsklimat och värdegrund går det att förändra kulturen och förnya strukturerna.

 

I huvudet på en ledare

Vi kommer att ge dig kunskap om och även smakprov på hur du som chef, ledare och medarbetare kan använda medveten närvaro/mindfulness som ledarskapsverktyg. Med meningsfulla pauser som ger helhetsperspektiv, större handlingsnärvaro, fokus och klarhet kan du stärka din ledarskapsförmåga i ett alltmer komplext och snabbrörligt arbetsliv. Genom att stanna upp och bli medveten i olika situationer får du ökad flexibilitet och handlingsfrihet istället för att i varje stund reflexmässigt reagera direkt på det som händer. Genom att vara uppmärksam i nuet och i varje ögonblick bli varse får du alternativa sätt att agera som märkbart ökar förmågan till perspektiv, medvetna val och effektivitet.

 

Leda med känslomässigt mod

Vi ger dig en inblick i vad som krävs för att leda med trygghet i dig själv, i kontakt med andra och utifrån en tydlig riktning som inspirerar andra att vilja engagera sig. Det är rätt lätt att förstå i teorin men kräver en hel del för att genomföra i verkligheten. Som ledare är du ditt eget verk- tyg och det handlar om att kunna använda dina egna inre resurser. Att kunna kliva utanför din egen komfortzon, inte kasta dig handlöst ut utan med medvetenhet utveckla dig själv mot ett känslomässigt modigare ledarskap. Under seminariet tar vi upp vad ett modigt ledarskap som inspirerar till handling där team samarbetar för att nå gemensamma resultat kan innebära.

 

Himla mycket just nu!

Ett frukostseminarium för dig som upplever att du har det stressigt på jobbet som chef och ledare. Kanske inser du att livet inte riktigt går ihop just nu samtidigt som du inte vet hur du
ska förändra läget. Att känna att du är uppvarvad och på språng med mycket krav och måsten utan att riktigt ha tid, energi eller veta hur du ska kunna återhämta dig i vardagen.Här belyser
vi vad det innebär att varva upp, vad risken är när det blir för mycket och vikten av återhämtning. Vi tar upp behovet av balans mellan det som drar igång oss och det som kan lugna oss.

Du får konkreta idéer på hur det går att hantera stress och några praktiska övningar som du kan ta till dig av och använda i vardagen.

Grupputveckling

Grupputveckling - Teambuilding

Ett högpresterande team är en grupp där alla har samma uppfattning om det sam-manhang de verkar i och där alla har en gemensam vision om hur framtiden ser ut. Olikheter och likheter i gruppen ses som tillgångar och gruppen utnyttjar varandras kompetenser med kreativitet och inspiration. Produktiviteten och arbetsglädjen är hög. Gruppens effektivitet är direkt relaterad till medlemmarnas tillit till varandra och en önskan om att bidra till varandras och verksamhetens framgång.
Det finns en väl fungerande kommunikation med fokus på uppgift och resultat. Idag är förändringstakten avsevärd och utmaningarna stora. Ett effektivt team enligt ovan gör skillnad för verksamheten. En grupp kan behöva hjälp för att utvecklas mot ett engagerat och högpresterande team. Vi utgår från gruppens verkliga situation, dilemman och mål i syfte att skapa ett produktivt samspel mellan gruppens medlemmar, vilket i sin tur genererar effektivare verksamhet och förbättrat resultat.
Med Lantella Ledarskaps medverkan kan du förvänta dig ett ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet. Konsekvensen blir också ett högre engagemang och ökad ar-betsglädje. Resultaten kommer att avspegla sig i verksamheten.  
Programmets utformning Kontakta oss för hur vi kan skräddarsy upplägget utifrån gruppens utmaningar och organisationens behov.   Jag vill veta mer
Kontakta oss
Lantella Ledarskap AB info@lantella.se lantella.se Renate Viering 070 - 780 88 64 Kontakta mig
Besöksadress                                        Eriksbergsgatan 10, 4 tr 114 30 Stockholm Postadress Box 7292 103 90 Stockholm LinkedIn Facebook
kontakta-oss-diskutera

Coaching

Coaching ger dig möjlighet att konfidentiellt och förtroligt pröva de mest brännande frågorna i ditt arbete. Du blir medveten om dina utvecklingsområden och tillsammans med din coach sätts en personlig handlingsplan. Du får ett unikt bollplank där förutsättningar skapas för att hitta dina egna lösningar. Syftet är att skapa snabba resultat.

Våra coacher är alla internationellt certifierade och har lång erfarenhet av chefscoaching. De arbetar också som programledare vilket innebär att de har kunskap i de teoretiska modeller och verktyg som ofta används i ledarskapsprogrammen.

I Lantella Ledarskaps öppna program inkluderas alltid individuell coaching för att maximera effekten av programmet. Coaching kan även göras som ett separat tillval individuellt eller i grupp. Konsultera oss gärna!

Individuell coaching

Individuell coaching innebär att du och din personliga coach befinner er i ett fredat samtalsrum, utanför ditt dagliga sammanhang. Coachen kommer att såväl utmana som stödja dig i syfte att guida dig i din utveckling och dina utmaningar. Coachen är ditt professionella bollplank som med sin erfarenhet, kompetens och sina pedagogiska verktyg bistår dig i alla aspekter av ditt ledarskap.  
Samtalsformer Individuell coaching bokas som en serie samtal. Kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för bestående effekt och resultat. Det går utmärkt att coacha på distans men vår erfarenhet visar på att det är av värde att majoriteten av samtalen är fysiska möten. Samtalen utgörs av en serie om 6 eller 10 samtal där vi avsätter 1,5 timme per samtal. Samtalen äger rum under en period av 6-12 månader.
Executive Coaching Vi erbjuder också en mer exklusiv form av coching där den professionella coachen har en mycket hög tillgänglighet. Hur påbörjas coachingen? Kontakta oss så diskuterar vi kring ett upplägg som passar dig. Efter att vi kommit överens om upplägg kommer en coachsamordnare att kontakta dig för ett planeringssamtal där också matchningsprocessen kommer att ske inför fortsättningen. Därefter påbörjas första samtalet.

Coaching i grupp - Lärande rum

Coaching i grupp är ett spännande forum. Det utgör ett rum för lärande med många dimensioner. Gruppen består av 6-8 ledare med anknytande eller liknande verksamhetsområden. Det kan handla om chefer på samma organisatoriska nivå i en organisation och det kan handla om chefer med motsvarande verksamhetsområden men i olika organisationer. Individuell coaching i grupp Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare. Vi lägger fokus på de frågor som är aktuella i verksamheten och i ledarskapet hos respektive deltagare.
Modellen medför att varje deltagare får tillgång till en professionell handledare samt de andra chefernas/deltagarnas kompetens och erfarenhet för att nå sina mål och lösa sina dilemman. Att möta andra chefer och ledare ger ett bredare perspektiv på den egna verksamheten. Modellen innebär också att deltagarna får med sig ett värdefullt nätverk för fortsatt stöd och utveckling. En professionell coach med gedigen erfarenhet från ledarskapsutveckling och med egen erfarenhet från näringslivet bidrar med verktyg och processtöd. Alla lär av varandra och alla bidrar till varandras framgång.      
Programmets utformning Vi inleder med en heldag och träffas sedan under ytterligare 6 till 8 halvdagar, allt beroende på gruppens storlek. Kontakta oss så kan vi diskutera hur ett genomförande kan se ut för er organisation och vilka vinster ni kan se med upplägget.